Documentation

2024


GENII LOCORUM

HISTORY

Every place in Gothenburg has a soul, or a spirit. These supernatural clusters are complex patterns, affected by the various nature, history and inhabitants of the different locations. They are cultural-ecological documentations of the city’s visible and invisible course of events. These, the protectors of the hidden pit-stops and yards, can guide a visitor to see beyond the architectonic surface, and reveal the beating heart of the city.

Welcome on a pilgrimage through landscape, nature and ecology.

In our pre-christian history, contact with the locational spirits, the genii locorum, was central for all those who built houses, performed their crafts or travelled through nature. Through different projects modernising our society, we have forgotten and discarded an important part of what it means to understand a place and show respect for the powers that lie just beneath the varnish of modernity. If we were reminded of our world’s animated, or spiritual, aspects, perhaps we would travel through it with a greater sense of holiness, and treat it more gently.

URBAN PILGRIMAGE

Genii Locorum – Ockult Atlas of Kungsladugård, is an urban pilgrimage through streets and landscape, from Slottsskogen, via Kungsladugård, ending up at Röda Sten, during which we use different tools to direct the narrative of the city-walk under the surface of the mundane. The Atlas gives you unique information of the places. Our printed Atlas contains maps, information, magical sigils and spells to guide the participant through the web of destiny. It will work as a bridge between your consciousness and the physical location, as you hold the book in your hands, reading from it. The reading becomes a meditative practice, to assist in slowing down the world, allowing you to lose yourself in the experience of the here and now of the location.

When you enter a place described in the book, you will find musical compositions, to help guide you into a suggestiv state of mind. 

Our Atlas and our musical layers and compositions are built on our work procuring and creating sigils, words of power, spells and sound recordings connected to each spot. The collected material has guided our process, to let the different unheard wills of the city manifest through our work. Each component of the collected material bears the imprint of the zeitgeist of the locations, and together they create a suggestive symmetri to bring about the inner knowledge of the geography.

Traversing the path described in this book may take a day, it may take the rest of your life.

The project is funded by Kulturbryggan


2022-23


INANNA

Operan Inanna är ett elektroakustiskt operaäventyr om den sumeriska gudinnan Inannas nedstigning i underjorden. En scenisk och musikalisk väv av elektroniska klanger, sång och video.

Recension i GP

Recension i Alba.nu

Boka Inanna i VG:

Länk till bokning via Kulturkatalogen Väst

CITAT UR PRESSEN:

”..Uttrycket är både avskalat och dramatiskt..”  (Magnus Haglund, GP) 

Bildsekvenserna, där kilskrift och suggestiva teckensamman- ställningar får scenrummet att flimra, återskapar en värld för mycket länge sedan. (Magnus Haglund, GP)

”..en generös röst tillhörande Åsa Nordgren fyller lokalen..” (Kjerstin Norén, Alba.nu) 

”..uppslukande i sin konsekvens och bildmässiga skönhet..” (Kjerstin Norén, Alba.nu) 

”..Inanna härskar över såväl himmel som jord, med rätt att nedstiga till dödsriket, det är bara att följa med och man gör det gärna.”(Kjerstin Norén, Alba.nu) 

”..en intrikat ljudvärld där elektroniska ljudvärldar beblandas med akustiska ljud..” (Arvid kraft, Nutida Musik)

”..en dröm, helt klart bortom det jordiska.” ”..en intrikat ljudvärld där elektroniska ljudvärldar beblandas med akustiska ljud som rör sig i harmoniskt repetitiva melodier..” ”..med filmens surrealistiska toner i kombination med den sumeriska scenografin, musikens ritualistiska klanger, och Nordgrens gudalika gestalt, har Inanna hittat ett experimentellt uttryck för hur en av de äldsta berättelserna kan gestaltas i vår samtid.” (Arvid Kraft, Nutida Musik)

Föreställningar:

Atalante, Geigers Oktoberfest, 21 oktober 2023

Cinnober Teater, Göteborg 23 – 25 september 2022

Bohusläns Museum, Uddevalla 13-14 oktober 2022

***

BAKGRUND

Myten om den sumeriska gudinnan nedtecknades i kilskrift som tempelhymn ca 2250 f Kr av den första kvinnliga författaren, Enheduanna. Texten är en komplex och innehållsrik skapelsemyt med referenser till flertalet historiska kulturer och religioner. 

Inanna, himmelens och jordens härskarinna, är gudinnan som representerar planeten Venus rörelse över himlavalvet. Det berättas hur hennes närvaro påverkar årstiderna och klimatet i världen. Hon är väldig, med en förödande kraft. Hon är krigets, magins och kärlekens gudinna och är skyddshelgon för kvinnor och för den transformerande sexualiteten. Kärt barn har många namn, och den sumeriska gudinnan Inanna vandrar vidare och inspirerar flertalet kulturer, i Mesopotamien som Ishtar, i Grekland som Afrodite och i Rom som Venus. Nedstigningen är en ritual som handlar om transformation, och som återfinns i världens olika kulturer, där du påbörjar på en inre resa och kommer ut som en annan person.

Vår opera fokuserar på den del i berättelsen då Inanna väljer att stiga ned i underjordens rike och förenas med sin mörka syster Ereshkigal. Hon färdas nedåt genom sju portaler. Vid varje port måste Inanna ta av sig ett plagg eller smycke för att transformeras till en del av underjorden. Hennes plagg representerar hennes himmelska Me, de gudomliga krafter och kunskaper hon besitter, vilka hon måste lämna ifrån sig för att kunna transformeras och ta emot underjordens Me. När hon lämnat ifrån sig all sin makt måste även hennes kropp, hennes Ego, dö, som ett sista steg i nedstigningen. Efter tre dagar återuppstår Inanna och stiger upp igen, nu som en transformerad version. Planeten Venus syns återigen på himlavalvet och världens balans återställs när hon är tillbaka.

Musik och mytologi utgjutes från samma osedda punkt i människans väsen. Det är en vild plats där civilisationernas tideräkningar vittrar bort och en naken mänsklighet framträder. Att stifta konstnärlig bekantskap med uråldriga myter är ett intressant sätt att gå bortom gott och ont för att frammana det mänskliga urtillståndet som trots all modern kosmetika fortfarande är den form i vilken alla människor stöps.

***

MEDVERKANDE

Vårt operakompani undersöker operakonstens uttrycksmöjligheter utifrån våra skilda erfarenheter och konstområden. Tillsammans har vi skapat och regisserat vår performance, där vi med text, musik, video och scenografi utforskar myten om Inanna.

Komponisterna Michael Idehall och Anna Eriksson har individuella och kontrasterande uttryckssätt som utmanar och kompletterar och ger historien ett spännande narrativ. Noterad musik samsas med  elektronik, video och scenbild.

Åsa Nordgren, Sopran & Producent

Anna Eriksson, Komposition

Michael Idehall, Komposition, Video & Musikproduktion

Ann Petersson Malmstedt, Scenbild, Kostym & Video

Anna Forsell, Textarbete & Berättarröst

En produktion av Ljudkonstgalleriet, i samarbete med Teater Cinnober och Bohusläns Museum. Silversmeden Anna Martinsson har tillverkat vissa av Inannas smycken.

Produktionen genomförs med stöd av Statens Kulturråd, Musikverket och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.


PENTEMYCHOS

The Five Recesses

An Opera/Dance/Animation Video

The Opera ”Pentemychos” is inspired by the book Tartaros by author August Alm, and explore the five recesses of existence, connected with the Greek philosopher Pherecydes of Syros (~600 bc).

The opera consists of five movements, each corresponding to one of the five recesses. Each recess has in turn a set of correspondences and a sigil constructed from the mystical concept associated with the recess. Composed and created with our own method The Pireaus System.

Åsa Nordgren – Soprano, Composer

Michael Idehall – Video, Animation, Composer, EAM

Satoshi Kudo – Dance, Choreography

Andreas Stålvall – Photographer

Audio mastered at 4 & Rising by Nÿland


Presented by Ljudkonstgalleriet at Cinnober Teater, 17/2 2022

This opera was supported by Göteborgs Stad Kultur.

2021


Audio and video was composed and produced for LKG by Åsa Nordgren and Michael Idehall.

2020


The video documents a collaboration between Ljudkonstgalleriet and Anna Eriksson during the summer of 2020.
Original music by Sara Sjödahl. Remix and video by Michael Idehall. Ljudkonstgalleriet remote cooperation during Covid-19, 2020.

2019


Interference

An audio/video installation where sound and image are generated in real-time while controlling and affecting each other. By overlaying reality upon itself hidden aspects of the environment become apparent through a process of phase-cancellation or wave interference. The undulations of mundane life are inverted and imposed back on themselves thus removing obvious features of our perception. The constant relationship of feedback between the different technical instances of the installation works as a filter while the audience, whom actively participate in the installation with their physical presence and their movement around the space, perceive an environment in constant flux.

Created in 2019 by Michael Idehall and Åsa Nordgren with support by Göteborgs Stad Kultur

 

2017


Apparatus God

Apparatus God is an exploratory EAM-opera where the mythical meets the modern through the mediums of voice, dance, and electronics.

Soprano/Composition: Åsa Nordgren
Choreography/Dance: Satoshi Kudo
Electronics/Composition/Lyrics/Video: Michael Idehall
Video production/Documentation:Andreas Sandlund

Apparatus God är en experimentell opera där det uråldriga möter det moderna gestaltat i röst, dans och elektronik. Ett möte mellan EAM, opera, videokonst och butohdans.
Ett interdisciplinärt elektroakustiskt operaverk baserat på dokumenterade drömmar och visioner. Ett ontologiskt sökande efter människan i judisk mystik och arabisk astrologi ställs i förhållande till den moderna människans roll i ett positivistiskt samhälle. Om teknologin som ett medel för spirituell upplysning. Sångaren och dansaren symboliserar två sidor av samma karaktär, som genomgår en resa i tid, rum och existens. Dansaren är med på film, som ett elektroniskt väsen i rummet, vilket förstärks då golvet täcks med rök för att ge filmen en 3D-effekt.

Premiär var 25/11 2017 på Cinnober Teater i Göteborg.
Projektets process stöddes med Genomförandestöd från Kulturbryggan och samarbetsparter var Marulk Design och Flodstrands Bokbinderi.

Logokalyps

Ruta Vitkauskaite (Lithuania), Violin, Composition
Åsa Nordgren, Voice, Composition
Michael Idehall, Text, Composition, Projection

Man always creates meaning. But what are we left with if we dissolve language? What happens when we move away from our logocentric consensus? Logokalyps is a sound art performance where vocals, the violin, and a sound art machine coexist in order to create a musical and artistic whole. It explores new ways of looking at the world through the dissolution of language.

 

Confessions – Spatial Opera in the Dark

The opera creators group Spatial Opera Company – Jens, Åsa and Rūta – met at the 2010 New Music Incubator project in Latvia, and they were united by one goal – to create a spatial opera in the dark, especially expanding the possibilities of the acoustic surroundings. The work was inspired by their interest in spatial electronics, in particular by spatial acoustic sound and its impact on imagination. The Christian idea of the seven deadly sins lies at the basis of the libretto.

The seven parts of “Confessions” are concerned with the seven cardinal sins – lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy and pride. The confessions unite the authors’ long-cherished ideas of creative experiments: performing music in the dark, involving other senses (smell, touch) and allegedly completely removing the visual aspect. However, in the opera, the latter is really the most activated factor. Through the abstract audio images and concrete pre-recorded sounds the listener’s imagination produces strong inner pictures linked to feelings, sensations or objects.

In 2016 the opera “Confessions” was awarded The Lithuanian Professional Theatre Award The Golden Stage Cross for best music and Lithuanian Composer’s Union’s prize Musical Nail of The Year. The opera is touring in Lithuania, Germany, Netherlands, and Sweden.

Presented by:
Ljudkonstgalleriet
GEIGER
Teater Trixter
Göteborgs Stad Kultur
Lithuanian Culture Institute

2016Origin

There is a memory of origin within the collective consciousness of humanity, an idea concerning the wellspring of our civilisation. Throughout history, the absence of an actual geographic location has been attributed earthquakes, landslides and flooding. These explanations are used to realise the perceived memory and to bridge the gap between a mundane spacetime and a mythological narrative.
The aim of the project called Origin is to search for the memory of the nature of our origin by disregarding the mundanifying explanatory models, and artistically create a new hub for our mythological heritage, an aesthetic interface to the idea that humanity’s cultural cradle is actually a civilisation that exists somewhere just beyond the framework of our world.

I mänsklighetens kollektiva medvetande finns ett minne av ursprung, en idé om våra civilisationers urhem. Genom historien har man försökt förklara avsaknaden av en faktisk geografisk plats med jordbävningar, skred och översvämning. Dessa förklaringsmodeller används för att förverkliga det upplevda minnet och för att överbrygga glappet mellan ett mondänt tidsrum och ett mytologiskt narrativ.
Syftet med Origin är att söka efter minnet av vårt ursprungs beskaffenhet genom att åsidosätta de vardagliggörande förklaringsmodellerna och på konstnärlig väg skapa en ny knytpunkt till vårt mytologiska tankegods, ett estetiskt gränssnitt till idén om att mänsklighetens kulturella vagga egentligen är en civilisation som existerar någonstans strax utanför vår världs ramar.

Origin I – Souvenir

Anna Eriksson (composer, sound artist)
Mansoor Hosseini (composer, sound artist)
Ann Petersson Malmstedt (visual artist)

Film, sound installations, sound objects, and sculptures come together in this sound art event which revolves around the theme ’souvenirs and memory’.

 

Origin II – Minnet av en plats jag aldrig varit på

Tommy Carlsson – Sound Artist & Composer
www.ljudandelandskap.se

The name of the exhibition translates “A memory of a place where I have never been”. In it Tommy explores different memories that create our world and our lives. Inherited memories mix with your own experiences and create illusions.

Vårt minne av olika platser och kulturer finns inom oss som myter och gamla historieberättelser. Dessa skapar vår världsbild och våra föreställningar. I utställningen ”Minnet av en plats jag aldrig varit på” vill han ifrågasätta detta kollektiva minne och visa på dess skevhet. Genom att utgå från sig själv, sina föreställningar och sin världsbild skapar han en utställning som pekar på en värld där enbart dessa minnen finns kvar.

*******
Other installations during the evening:

Barcode – a Sound Art installation by Michael Idehall on display in the bar.

La Moulin – an Audio/Video installation by Åsa Nordgren. Sounds and film from the ancient water-powered craft mill La Moulin de la Fleuristerie in Orges, Champagne, France.

Åttans Fragment – an Audio installation.
Mikael Bojén and Ann-Louise Liljedahl have created a collage from sound-fragments made by their 8th grade art students at Freinetskolan Bild och Form, Gothenburg.

2015


Season Opening

Johan G Winther – Self Portraits (installation with sound art and paintings)

‘Self Portraits’ is an ongoing project of Johan G Winther based upon ideas of self-hypnosis, trance, and meditation as a way of
delving deeper into one’s own mind to explore, unlock and discover new parts of one’s own self.
The process has so far proven successful in letting new personalities emerge together with new realizations and understandings of the artists own self.
The modern “selfie” turned inwards to work constructively instead of destructively. Self-obsession without shame and self-loathing.
– JGW October 2015

Johan G Winther (1982-) is a Gothenburg based artist working with both sounds and visual arts in various projects and contexts.
Since around 2003 he has released several solo-albums in a plethora of styles and formats, as well as many releases as a member of for example Scraps Of Tape, Blessings and The Silence Set. He has toured all over Europe and Japan and exhibited his art several times at various locations and in various cities and countries.

www.timecanvas.wordpress.com
www.tsukimono.bandcamp.com
Instagram: @timecanvas

TVLPA – Tabernacle in the Wilderness (audio/visual installation)

2014


Pioneering

Pioneering I

The launch of our gallery is a voyage into unknown territory, and the theme for our inaugural project is the concept of pioneering. Our first public event will be a grand opening where we introduce Ljudkonsgalleriet and the artists who will work with us during autumn.

The first team of pioneers to join us consists of
Ann-Charlotte Rugfelt Ferm – Visual and sound artist from Gothenburg
Ruta Vitkauskaite – Composer and sound artist from Lithuania
Martin Thulin – Instrument builder and composer from Malmö

– Music by Lars Carlsson – in the foyer
– Art Hood – Installation by Ann-Charlotte Rugfelt Ferm and Tomas Ferm, with video by Cheap Imitation.
– Connections between sound and esotericism: Marsilio Ficino’s spirit-music theory – presentation by Jimmy Elwing.
– Performance of “Violin Ritzos” by Ruta Vitkauskaite.
– Presentation of Martin Thulin

Pioneering II

Our second public event will constitute a gateway to an undiscovered country and present it to our audience.

Our team of pioneers consists of
Ann-Charlotte Rugfelt Ferm – Visual and sound artist from Gothenburg
Ruta Vitkauskaite – Composer and sound artist from Lithuania
Martin Thulin – Instrument builder and composer from Malmö

– Modular sound by Olle Petersson in the foyer.
– Lecture by Jimmy M. Elwing “Connections between sound and esotericism, II: Occult Futurism and the Art of Noises”.
– Installation “Sculptures of Autumn and Naked Dust” by Lars Carlsson.
– Performance by our invited artists.

Live performance from the opening of Pioneering II

The installation “Sculptures of Autumn and Naked Dust” by Lars Carlsson with Ruta Vitkauskaite on violin.

The installation “Sculptures of Autumn and Naked Dust” by Lars Carlsson with My Hellgren on cello.

Pioneering III

We have asked our artists to return and make one final exhibition presenting the information that they have gathered in unknown lands and their experiences of pioneering. This exhibition will be an amalgamation of the project which has spanned several months.

– Jimmy M. Elwing will deliver the concluding talk in his series of lectures explaining the connections between western esotericism and sound art.
– Zest Foyer, Foyer live sounds and electro-acoustic music by Lars Carlsson.